• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

غرفه شرکت راشکیان در نمایشگاه دستاوردهای تولیدی و صادراتی

شرکت راشکیان مفتخر است شما را به بازدید از غرفه شرکت راشکیان در دومین نمایشگاه دستاوردهای تولیدی و صادراتی در محل دائمی نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی از روز 25 الی 28 مرداد در غرفه 32 دعوت نماید.

شرکت راشکیان مفتخر است شما را به بازدید از غرفه شرکت راشکیان در دومین نمایشگاه دستاوردهای تولیدی و صادراتی در محل دائمی نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی از روز 25 الی 28 مرداد در غرفه 32 دعوت نماید.