• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

ونتوری

ونتوری ازن

ونتوری ازن در سایز های مختلف موجود میباشد.
این وسیله در صنایع مختلف کاربرد دارد.
.این این ابزار با بهترین مواد اولیه ساخته شده است و بدون خوردگی میباشد.

شکل ایجاد شده در لوله ونتوری باعث ایجاد افت فشاری ملایم در مسیر سیال می گردد و بدینصورت اصطکاک شدید و جریانهای مرزی جداگانه در مسیر سیال ناچیز می گردند و در نتیجه تلفات انرژی سیال زیاد نمی باشد. در این نوع از دبی سنجی، سیال می تواند فاز مایع و یا فاز گاز باشد.  همچنین در مقالات پیش رو خواهیم دید که ساختار venturi tube باعث دستیابی به دقت بهتری نسبت به دبی سنجهای صفحه اوریفیسی می شود و بازه وسیع تری از دبی ها را می تواند اندازه گیری کند. درمقابل ساختار venturi tube باعث بزرگ شدن دستگاه اندازه گیری هم چنین حساسیتهای بیشتر در فراید تولید آن می شود. .
برای سفارش کالا یا کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
09128787303
-013-34437527