• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

مخزن اختلاط

مخازن اختلاط ازن

مخازن اختلاط ازن به عنوان مخلوط کردن درست ازن در آب است که افزایش دهنده راندمان ازن در آب می باشد.
این مخازن از ورق های مقاوم در برابر ازن ساخته شده است. از کاربردهای مخازن اختلاط در استخرهای عمومی ، کشاورزی ، آبزی پروری، مرغداری ها، دامداری ها، رستورانها و ... استفاده می شود.