• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

بازدید تیم اقتصادی روسیه از شرکت راشکیان کاسپین

برگزاری جلسه بازدید و مباحث فنی و اقتصادی از مجموعه تولیدی راشکیان کاسپین و سبد محصولات R.K.C و برند Hiclean توسط تیم اقتصادی و فضای مجازی شرکت بزرگ روسی با هماهنگی اتاق بازرگانی جهت اخذ نمایندگی فروش

برگزاری جلسه بازدید و مباحث فنی و اقتصادی از مجموعه تولیدی راشکیان کاسپین و سبد محصولات R.K.C و برند Hiclean توسط تیم اقتصادی و فضای مجازی شرکت بزرگ روسی با هماهنگی اتاق بازرگانی جهت اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات تولیدی این شرکت در حوزه اوراسیا