• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

حضور شرکت راشکیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابست

حضور شرکت راشکیان و استقبال بی نظیر بازدید کنندگان محترم از غرفه شرکت راشکیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان

حضور شرکت راشکیان و استقبال بی نظیر بازدید کنندگان محترم از غرفه شرکت راشکیان در پنجمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنعتی وابسته تهران، سالن 41 در تاریخ 7 الی10 آبان 1400 می باشد. در این نمایشگاه شرکت راشکیان افتخار میزبانی میهمانان ارزشمندی همچون جناب آقای دکتر نبی الله خون میرزایی ، معاون وزیر و ریاست سازمان شیلات کشور را داشت