• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

بازدید ارزیاب معاونت علم و فناوری جناب دکتر محسن قیصری

بازدید جناب دکتر محسن قیصری ارزیاب معاونت علم و فناوری از شرکت راشکیان کاسپین

در هفته ای که گذشت شرکت راشکیان افتخار داشت میزبان ارزیاب محترم معاونت علم و فناوری جناب دکتر محسن قیصری، نماینده شرکت های فناور پارک علم و فناوری استان گیلان و کارشناسانی از سازمان منطقه آزاد تجاری بندرانزلی باشد .