• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

دومین نمایشگاه دستاورد های تولیدی و صادراتی و حضور شرکت راشکیان در این رویداد

دومین نمایشگاه دستاورد های تولید و صادرات با همکاری اتاق تعاون برگزار گردید.

دومین نمایشگاه دستاورد های تولید و صادرات با همکاری اتاق تعاون استان گیلان برگزار گردید 
غرفه شرکت راشکیان در این نمایشگاه که از تاریخ 25 الی 28 مرداد در محل دائمی همایش ها و نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی برگزار گردید پذیرای بازدیدکنددگان ، مراجعین و مسئولین محترم بود.