• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

فروش دستگاه ازن زن در قزوین

نمایندگی فروش دستگاه ازن درقزوین

استفاده از ازن برای ضد عفونی کردن، افزایش بهره وری و کاهش پساب ماشین های لباسشویی:
ازن یکی از قویترین ضد عفونی کننده ها می باشد که در بیمارستان ها، سربازخانه ها، صنایع غذایی و کشاورزی کاربردهای مختلفی برای از بین بردن قویترین آلوده کننده های میکروبی را دارا می باشد

  آزمایشات مختلفی برای استفاده از ازن در شستشوی لباس هاانجام شده در نهایت استفاده از  ازن در پارچه های کتانی حاوی آلاینده های روغن گرافیت و روغن سوخته توانست 99درصد آلودگی را از بین برده که بیانگر قدرت بسیار بالای ازن در ضد عفونی کردن است همچنین هنگام استفاده ازازن: 

نیاز به زمان کمتر برای شستشو و تمیز شدن لباس ها خود موجب کاهش مصرف آب می شود.

کاهش زمان شستشو خود موجب هزینه برق مصرفی کمتر نیز می شود.

استفاده کمتر از آب در شستشو باعث کاهش کل آب تخلیه شده در محیط می شود.

استفاده کمتر از مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند شستشو به معنی دفع فاضلاب سالمتر به محیط است.